background

WONINGEN

ERFINRICHTING

Omdat het bouwplan deel uitmaakt van herstel van bestaande landschapsstructuren binnen de koloniehistorie, wordt de erfpachter gevraagd zich te conformeren aan criteria die gelden voor inrichting en instandhouding van tuin en erf volgens de herziene welstandsnota. Om de bewoners te helpen bij een authentieke erfinrichting is er een brochure beschikbaar met inrichtings- en beplantingssuggesties die al leidraad kunnen dienen bij de inrichting van een historisch erf. Om inspiratie op te doen, kunt u ook eens rondkijken op de Molenlaan in Frederiksoord waar de eerste woningen in 2012 opgeleverd werden en de tuinen vaak al een passende erfinrichting laten zien.