background

OMGEVING

UNESCO

In 2010 werd het cultureel en natuurlijk erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid door de Provincie Drenthe en gemeenten Westerveld en Noordenveld voorgedragen en in 2011 opgenomen op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed van Unesco Nederland.

De speciaal in het leven geroepen onderzoekscommissie spreekt in haar aanbeveling aan de regering van uitzonderlijke en universele waarde van het materiële en immateriële erfgoed van Van den Bosch. Een citaat: ‘De visionaire wijze waarop Generaal Johannes van den Bosch de grote problematiek van armoede en criminaliteit aanpakte door middel van het stichten van landbouwkoloniën, was een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. Deze ideologie en de nog steeds tastbare uitwerking ervan zijn uniek’. De Koloniën van Weldadigheid gaan voor een nominatie als Werelderfgoed! In de zomer van 2018 wordt bekendgemaakt of de zeven Koloniën zich voortaan UNESCO Werelderfgoed mogen noemen. Dat zou exact tweehonderd jaar na de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid zijn. En vijfentwintig jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij in België. Het zijn dan ook spannende tijden voor de Koloniën! Hier lees je alles over Werelderfgoed, waarom de Koloniën van Weldadigheid dat zouden moeten zijn en welk traject ze de voorbije jaren aflegden om het te worden. Wonen in een UNESCO Werelderfgoedgebied voegt natuurlijk een extra stukje charme toe aan het woongenot van de toch al bijzondere Koloniewoningen van de Toekomst. Bovendien impliceert deze status kwaliteitsborging van het landschap in de toekomst.