background

ENERGIE

KOPLOPER

Het Bouwteam van de Koloniewoning van de Toekomst heeft zich ten doel gesteld om ruim onder de momenteel door het Bouwbesluit gehanteerde Energie Prestatie Coëfficiënt norm te blijven. Dit uitgangspunt leverde het plan een koploperspositie op in de noordelijke Provincies. Het bouwplan werd vervolgens uitverkoren om deel te nemen aan het kennisuitwisselingstraject “Excellente Gebieden”. Dit project is gestart en wordt gemonitord door de overheid met als doel in relatief korte tijd veel kennis op te doen en te verspreiden op het gebied van duurzaam bouwen. Deelname aan dit kennis- en leertraject wordt mede gefinancierd door de Provincie Drenthe.

De 20 landelijke deelnemers conformeren zich aan de eis om met de Energie Prestatie Coëfficient (EPC) van hun bouwplan 25% onder de huidige norm volgens het Bouwbesluit te blijven. De Koloniewoning van de Toekomst zal die 25% ver overtreffen en loopt daarmee op dit moment voorop in dit traject.

DUURZAAM BOUWEN. DUURZAAM WONEN.