background

Verkoop

PRIJZEN

De basiswoning van 80 m2 wordt casco aangeboden voor € 238.900,– vrij op naam of € 268.900,– sleutelklaar. De woning met aanbouw, 140 m2 tot 150 m2 leefoppervlak,
bedraagt € 325.450,– casco of € 365.450,– sleutelklaar. Alle bedragen zijn inclusief vrijstaande berging, zonneboiler, benodigde zonnepanelen (24 of 28 stuks), aardwarmteinstallatie, overdrachtskosten en belastingen. Voor een aantal kavels wordt daarnaast een bijdrage in de infrastructuur berekend. De afbouw en het schilderwerk kunt u desgewenst laten uitvoeren door dezelfde aannemer, zodat alles in één hand blijft. In een gesprek tonen wij u graag de prijsspecificatie van de woning op de kavel die u wenst.

ERFPACHT

De Koloniewoningen van de Toekomst worden gebouwd op royale kavels van zo’n 1.200 m2 tot 1.500 m2. De canon (jaarlijkse vergoeding) wordt bepaald op basis van de kavelgrootte en de afmetingen van de woning. Basiswoningen zijn daardoor makkelijker bereikbaar voor mensen met een modaal inkomen. Net als de hypotheekrente is ook de canon aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De canon bij een kavel van 1.200 m2 voor de basiswoning is ongeveer € 4.100,– per jaar en voor de woning met uitbreiding ongeveer € 5.600,– per jaar. De reden waarom deze woningen worden gebouwd op erfpachtgrond heeft te maken met de wens en noodzaak om met deze inkomsten dit unieke historische gebied zo intact mogelijk te behouden voor nu en generaties na ons. Structuurherstel en het beter herkenbaar maken van landschappelijke kenmerken maken daar deel van uit. Voor de erfpachters een garantie dat de kwaliteit van hun leefomgeving ook op termijn geborgd is.

bekijk hier het inlegvel brochure erfpacht

Klik hier voor meer informatie!